Fysioterapi

Fysioterapiens formål er at forebygge og behandle sygdomme og lidelser i kroppen. Fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen vi bruger når vi bevæger os, det vil sige muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækning.

Vi behandler ud fra de principper, der i dag er internationalt anerkendt. Vi holder os hele tiden ajour med den nyeste viden inden for fysioterapi og træning ved hjælp af efteruddannelse, møder og faglitteratur.

Har du gener, som feks. hovedepine, smerter på grund af overbelastning af ryg, nakke og skulder, gigtlidelser, trafik-, arbejds- og idrætsskader, karsygdomme, ischias eller behøver du genoptræning i forbindelse med en hjerneskade og heraf lammelse, muskel- og ledsmerter eller et handicap, kan vi behandle dig.

Vi lægger stor vægt på det manuelle arbejde. Behandlingen tilrettelægges altid i samarbejde med dig og evt. den henvisende læge. Første gang du er til behandling, vil du blive grundigt undersøgt, og din behandling vil blive tilrettelagt efter undersøgelse og samtale. Ved et typisk behandlingsforløb vil der indgå en kombination af behandlingsformer, f.eks. massage, ledfrigøring, træning, ultralyd, kortbølge og eventuelt akupunktur.